sâmbătă, 19 martie 2011

Ordonanța de urgență 50/2010, Legea 288/2010 și creditele

În vara anului trecut, cu mare tam-tam, guvernul a emis ordonanța de urgență nr. 50, cu scopul declarat de a proteja consumatorii de dobânzile ascunse practicate de bănci sau alte organizații care au ca activitate finanțarea. La scurt timp după intrarea în vigoare a ordonanței, băncile și societățile de leasing s-au conformat cerințelor legii, de obicei emițând un contract adițional pentru contractele aflate în derulare.
În acest act adițional se prevăd, sub forma de anexă, modificările aduse contractului, precum: formulele de calcul a dobânzii, și... dispoziții privind validitatea documentului anexă.
Cel mai interesant de lecturat este paragraful privind notificările. În articolul care se referă la notificări apar 3 articole, care par "normale" citite de un profan în ale dreptului. Citez, dintr-un contract de leasing:

"6.2. Utilizatorul are la dispoziție un termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării în modalitatea aleasă, pentru a comunica, LOCATORULUI opțiunea sa în ceea ce privește condițiile comunicate. Dacă UTILIZATORUL nu comunică răspunsul său, acest lucru nu este considerat acceptare tacită, iar neacceptarea noilor condiții nu va da dreptul LOCATORULUI de a penaliza utilizatorul sau de a rezilia contractul.
6.3. În cazul modificărilor impuse de legislație, nesemnarea de către UTILIZATOR a actelor adiționale modificatoare trimise de către FINANȚATOR se consideră acceptare tacită."

Asemenea prevederi ar face niște neaveniți să considere că prevederile art. 6.3 ar putea duce la acceptarea tacită a anexei la contract, ori se pare ca nu e tocmai așa. Expresia corectă este: atât timp cât o lege impune, se aplică articolul 6.3. Altfel, se poate aplica art. 6.2.

Cum se traduce in limba română de zi cu zi ceea ce scrie mai devreme? Cam cum reiese din diagrama de mai jos.

Cu alte cuvinte, stimatele bănci și societăți de leasing au găsit modalitatea de a-si recupera "daunele" aduse de OUG 50/2010 după intrarea în vigoare a Legii 288/2010 privind modul de aplicare a OUG 50/2010. În cazul prezentat cu titlul "Varianta 2", anexa la contract poate fi anulată UNILATERAL de către bancă în cazul în care "legea care impune aplicarea unor formule" nu mai are aplicabilitate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...